projekter
og byudvikling

- Indsatser der styrker legekulturen i hele landet

Gerlev Center for Leg & Bevægelse samarbejder med fonde, organisationer og kommuner landet over om en lang række projekter og indsatser der har til formål at styrke legekulturen i Danmark. Vi afvikler kurser og kompetenceudviklingsforløb for institutioner, skoler, virksomheder, foreninger og boligområder, og vi vejleder i byplanlægning og skaber aktivitet i byrummet. Læs mere om vores projekter og indsatser herunder, eller kontakt os for at høre mere.

Levende Legekultur

Levende Legekultur er en 5-årig indsats der har til formål at styrke legekulturen i fem samarbejdskommuner fordelt over hele Danmark. Med den længerevarende indsats er der mulighed for at uddanne lærere, pædagoger, lokale ildsjæle m.fl. med tilbagevendende kursusforløb over en periode på 3 år, hvilket sikrer at legekompetencerne også medfører en reel forankring og forandring.

Læs mere

Handileg

Et samarbejde om leg for mennesker med udviklingshæmning i 6 danske kommuner. Det er de ansatte og frivillige, som sammen med brugerne uddannes til at stå for de legende aktiviteter. Formået er at øge livskvaliteten med det brugerinddragende aktivitets- og kursusforløb og påvise, at legen har et stort potentiale som et pædagogisk og socialt redskab i det kommunale professionelle og frivillige sociale- og sundhedsmæssige arbejde.

Læs mere

Legeskibet

Legeskibet i Helsingør

Legeskibet sejlede rundt i til mere end 50 forskellige danske havnebyer i årene 2015-2018 for at sprede legeglæde blandt borgerne, og inspirerere lokale beslutningstagere til hvordan man kan indrette havnebyrummet så det invitererer til fysisk aktiv leg og samvær. Legeskibet sejler videre i særligt udvalgte perioder som en del af indsatsen Levende Legekultur.

Læs mere

Drømmeskibet

På M/S Museet for Søfart blev Drømmeskibet etableret i 2018 som et maritimt legeunivers, udviklet på baggrund af de bedste erfaringer fra Legeskibet og Gerlev Center for Leg & Bevægelse. Her kan børn og deres voksne i alle aldre lege sammen og blive klogere på den maritime verden gennem levende og legende museumsformidling. Bliv kaptajn for en dag og styr for fuld kraft mod Nord, Syd, Øst og Vest med gyngende grund under fødderne, eller besøg sømandsværkstedet og bliv en ægte sømand.

Læs mere

Kamp og kultur

Gerlevs center for Kamp & Kultur arbejder med udvikling af børn og unges fysiske kampe i spændingsfeltet mellem kampkunst, kampleg og movement culture. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til kampens dannende kvaliteter, og vi tilbyder kurser, oplæg og uddannelsesforløb for alle, der arbejder med bevægelse, idræt og pædagogik.

Læs mere

Byens Leg

Byens Leg (2012-2015) havde til formål at få Danmark til at genopdage legen som en fælles fysisk aktivitet. I løbet af de 4 år blev der etableret partnerskaber i mere end 30 byer og 25 kommuner over hele Danmark, med aktiviteter og kurser i byrummet, boligområder, dagtilbud, skoler, m.m. Mere end 200 unge, voksne, frivillige og professionelle har deltaget i kurset med henblik på at skabe glæde ved leg og bevægelse hos børn, unge og voksne.

Læs mere

Kontakt os med spørgsmål, bestillinger eller andet