Udviklingsforløb

- legekompetencer i dagtilbud

Gennem dette forløb giver vi jer kompetencerne til at lege med med børn i institutionsalderen på en måde hvor glæden og børnenes egen drivkraft er i centrum. Forløbet er praktisk orienteret og tager udgangspunkt i helt konkrete legeoplevelser – hos jer og sammen med jeres egne børn.

Dette kompetenceudviklingsforløb udbydes til dagtilbud som ønsker at blive bedre til at lege med børn på en involverende og glædesfyldt måde. Forløbet er først og fremmest praktisk orienteret og foregår primært hos jer sammen med jeres egne børn. Forløbet kan desuden målrettes institutionens forskellige aldersgrupper, så aktiviteterne passer til børnenes alder og udvikling. Det betyder at personalet får et stort repertoire af helt konkrete lege som fungerer godt til netop deres aldersgruppe:

  • Vuggestuens ældste/børnehavens yngste: (2-3 år)
  • Børnehavens mellembørn (3-4 år)
  • Kommende skolebørn (5-6 år)

Igennem forløbet vil vi med udgangspunkt i helt konkrete eksempler fra legene med jeres børn tale om legens iboende læring, og hvordan leg stimulerer børns sociale og kognitive udvikling, også (og måske endda især) i sin frie og glædesbetonede form. Vi arbejder nemlig ud fra en forståelse af at legen er og bør være den primære måde for børn at lære, helt i overensstemmelse med den nye styrkede pædagogiske læreplan.

Vi vægter disse refleksioner over legens iboende læring højt på kurserne. Sociale lege er helt naturligt fyldt med læring, og vi mener at det er vigtigt at få øjne til at se hvordan denne læring foregår helt konkret og i praksis.  Det mener vi især fordi vores kursister giver udtryk for at denne viden sætter dem fri til at lege for sjov og for legens egen skyld – og at det giver dem modet til at eksperimentere og prøve nye ting af uden at føle et pres om at det skal have en masse læringsmål tænkt ind fra start. Denne ro og tryghed er vigtig, for at kunne give sig hen til at lege.

blockquote Vi ville ikke være de legende og teoretiske oplevelser foruden som vores samarbejde med Gerlev har givet os. Og når jeg skriver os, så er det børn, medarbejdere og forældrene, da det bla. er det unikke ved Gerlev, at vi oplever i et fælleskab. Så jeg/vi kan kun varmt anbefale at indgå i et samarbejde med Gerlev.

Vibeke Snedevind, leder i Ringgårdens Børnehave

blockquote En sand fornøjelse og et meget sjovt og lærerigt uddannelsesforløb. Nu leger vi bevægelseslege hver dag. Det gjorde vi også før, men det her er noget helt andet 🙂

Susanne Strange Jensen, Blåbærhuset

Har du også overvejet:

Kontakt os med spørgsmål, bestillinger eller andet