temamøde

- Inspiration og viden om leg

Få os ud til et inspirationskursus for personalet hvor vi på kort tid kan give jer et stort repertoire af lege og vise hvordan legen kan bruges i hverdagen.

Vi laver inspirationskurser med mange forskellige temaer inden for leg, pædagogik og undervisning. Vores kurser er praktisk orienterede, for den bedste måde at lære at lege er ved at gøre det. Personalet oplever legene sammen, og undervejs peger vores underviser på en række opmærksomhedspunkter, der gør at det bliver legende let for jer selv at igangsætte sjove lege med børnene.

Kurset kan afholdes med personalet uden børn, eksempelvis i forbindelse med et personalemøde; så vi har tid og ro til at gå i dybden med refleksionerne bag formidlingen. Det kunne også være i forbindelse med et forældremøde, med fokus på lege som også kan leges hjemme i familierne.
Alternativt kan vi lave inspirationskurset i normal åbningstid sammen med jeres børn; det har den fordel at det gør det let for jer at overføre erfaringerne fra kurset til hverdagen med børnene.
 
Vi tilpasser gerne indholdet til jeres ønsker; måske har I en særlig tematik som I arbejder med og derfor ønsker at gå i dybden med på kurset. Det kunne være bestemte typer af lege, legens rolle børns sociale og kognitive udvikling, kunsten at gå med på børnenes leg – eller noget helt andet.

Det har været berigende både, at få teori og praksis i et sammenhængende forløb. Alle husene har nydt at have to pædagogiske medarbejdere fra centret tilstede. De var meget inspirerende og igangsættere med legene på legepladserne. Aktiviteterne var godt planlagt og tilrettelagt alt efter alder (…) Både personaler og børn er blevet inspireret af dette forløb, og det er helt sikkert noget, som der vil bliver fulgt op på i det levede pædagogiske udendørs liv i husene. Gitte Berg, institutionsleder

Har du også overvejet følgende oplevelser:

Kontakt os med spørgsmål, bestillinger eller andet