Playbuilding

- Legende Teambuilding for virksomheder

Playbuilding er en udviklingsproces, der fokuserer på de værdier, som er afgørende i netop jeres arbejdsfællesskab. Vi arbejder med teambuilding gennem sjove aktiviteter, som understøtter fællesskab, inklusion, samarbejde, kommunikation og kreativitet. Playbuilding er en glædesfyldt oplevelse, hvor alle kan være med.

3-5 timer | Pris fra: 14.950,-

Gerlev Center for Leg & Bevægelse har mange årtiers erfaring med at lave teambuilding for virksomheder og personalegrupper. Vi ved at legen er en kvalitetsproces som er fyldt med værdifulde indsigter for enhver arbejdsplads – og så er den i sig selv en stærk og glædesfyldt fælles oplevelse, der understøtter det gode fællesskab på tværs af hverdagens etablerede afdelinger og grupper. Det kalder vi Playbuilding.

Hvad kan legen?

Leg er et fantastisk redskab til at styrke samarbejdet på arbejdspladsen. Legen skaber en god forbindelse mellem deltagerne og får dem til at slappe af og sænke skuldrene i et uformelt rum. Samtidig skaber de fysiske lege en håndgribelig fælles forståelsesramme for vigtige refleksioner om kommunikation, empati, sociale dynamikker og andre temaer, som er centrale for et godt fællesskab på arbejdspladsen.

En af legens stærkeste teambuildingkvaliteter er at den helt ubemærket stiller krav til deltagernes engagement, handlekraft, seriøsitet, tilstedeværelse og sociale opmærksomhed for at kunne fungere – og at deltagerne helt uden at tænke over det gør lige netop det der skal til for at samspillet fungerer. Det gør de fordi legen i sig selv er motiverende og sjov. Igennem legens sociale dynamikker lærer deltagerne derfor hvordan de i fællesskab skaber en god kultur og et sundt og effektivt arbejdsmiljø.

Hvordan foregår det?

Helt konkret vil instruktøren vil guide jer igennem en masse sjove lege, hvor deltagerne kan slappe af og grine sammen. Igennem legene opbygges en fælles erfaringsramme der danner grundlag for løbende refleksion over det gode samarbejde som legen naturligt skaber. Instruktøren leder refleksionen og hjælper deltagerne med at få øje på den store fælles indsats der ubemærket ligger bag de sjove og vellykkede aktiviteter – og det løfter sammenholdet og giver stof til eftertanke.

Erfaret forståelse

Teambuilding med leg er derfor teambuilding med tyngde. Det er fyldt med tankevækkende indsigter, men alligevel opleves det legende let fordi vi har det sjovt imens. Og forståelsen for det gode samarbejde hænger ved, fordi vi ikke nøjes med at tale om det – vi erfarer det sammen i praksis.

Playbuilding varetages altid af erfarne undervisere, som sørger for at skabe en glædesfyldt og tryg oplevelse for alle deltagere undervejs.

Glæde & Fællesksab

Leg er først og fremmest en sjov og glædesfyldt oplevelse som man deler med hinanden. Fælles oplevelser uden for arbejdspladsens sædvanlige rammer er derfor med til at knytte jer tættere sammen som kollegaer og skabe et stærkt fællesskab.

Samarbejde & Kommunikation

Leg er en konkret, fysisk oplevelse af, hvordan man som gruppe og individ opnår resultater gennem samarbejde og fællesskab. Leg åbner for fælles opgaveløsning i et konkurrencefrit rum, hvor opbakning og sammenhold er de primære kræfter.

Kreativitet

Legen tilbyder et kreativt rum hvor det føles legende let at skabe og afprøve nye idéer i fællesskab. Den fælles erfaring med den kreative proces er en værdifuld kapacitet for en virksomhed.

Inklusion

I legen betyder de individuelle forskelle mindre end i dagligdagen. Derfor kan alle deltage på deres eget niveau uanset alder, fysik, personlighed og lignende. Det betyder også at alle får oplevelsen af at bidrage til den velfungerende aktivitet.

Empati & relations-kompetence

I legen erfarer vi hvordan vi hver især bærer en del af ansvaret for at få aktiviteten til at fungere - at det er sjovest for en selv, hvis det også er sjovt for de andre. Derfor tager man helt naturligt ansvar for hinanden - en erfaring der kan overføres direkte til hverdagen.

blockquote "Vi havde en dejlig dag i Gerlev. Udover det helt igennem skønne vejr fungerede alt super godt. Maden var fantastisk og vores lege-instruktør Daniel imponerede os alle med sin charme, entusiasme, energi og store faglighed. Vi fik fuld valuta for den investerede tid! Vi spreder budskabet om Gerlev som et utrolig dejligt sted at holde personalearrangementer."

Trine Tybjerg Holm, souchef for HD- og Mastersekretariatet, SDU

blockquote Playbuilding fra Gerlev var supergodt til give os ny energi og sætte nye perspektiver på vores dialog med hinanden. Der er tale om et meget simpelt og meget effektivt koncept, som gav os alle god læring omkring vores kommunikation. Det er sjovt at lege. Det er ikke noget, vi gør ret meget som voksne. Her var det ganske legitimt, og alle kunne være med. (...) Kollegerne har givet meget positiv feedback på legene. Vi taler stadig om dem. Vi fik bl.a. øjnene op for, hvordan vi bør være mere opmærksomme på den nonverbale kommunikation i vores dagligdag.

Lotte Schiffer, HR-teamleder, Nordea

Har du også overvejet følgende oplevelser:

Kontakt os med spørgsmål, bestillinger eller andet