Playbuilding

Leg er et fantastisk redskab til at styrke fællesskab og samarbejde på arbejdspladsen. Legen skaber en god forbindelse mellem deltagerne, og giver en håndgribelig forståelsesramme for en lang række temaer, som er helt centrale for et godt arbejdsfællesskab.