Movement culture

- bevægelsesglæde for større børn og unge

Movement Culture er et kompetenceudviklingsforløb målrettet idrætslærere fra mellemtrinnet og opefter, men kan bruges af alle der ønsker at facilitere aktiviteter som understøtter en glædesbaseret bevægelseskultur blandt børn og unge. Fritidsklubber og foreninger kan derfor også oplagt være med til at kultivere denne legende praksis i fritidslivet.

Pris fra: 5000,-

Hvad er Movement Culture?

Movement Culture er en legende tilgang til kropsbasis og alsidig bevægelsesglæde. Aktiviteterne tager inspiration fra blandt andet kamp, moderne dans, leg, gymnastik, parkour og forskellige kropslige eksperimenter. Gennem makkerarbejde med simple redskaber skaber deltagerne interessante og udfordrende bevægelsessituationer for hinanden, som giver anledning til både improviseret og koreograferet bevægelse. Det særlige ved tilgangen er at aktiviteterne ikke motiveres af et mål om at lære bestemte bevægelser, men at deltagerne i stedet oplever en naturlig lyst til at udforske de bevægelsesmuligheder som aktiviteterne tilbyder. Der er således ikke noget fast defineret mål om hvad man skal lære i Movement Culture – i stedet vil en alsidig kropsbevidsthed tage form som et naturligt biprodukt af de sjove og legende aktiviteter.

I Movement Culture vægter vi det interaktionelle, det kreative, det samskabte og frem for alt det sjove. Den frie ramme omkring aktiviteterne betyder at deltagerne selv tager del i en spændende og kreativ samskabelsesproces, og derfor øver deltagerne sig samtidig i kunsten at lytte med både ører og øjne – altså at aflæse hinandens intentioner og skabe fælles forståelse i aktiviteten.

Kursusformater

“Movement culture var meget inspirerende!” “man kunne ikke lade være med at være med” “Gerlevs syn på kropsbasis var overraskende og fedt!” “inspirerende at idræt sagtens kan bestå af en pind, et stykke papir og en bold i en snor… Bare det er sjovt!” Tilbagemeldinger fra deltagere ved Idrætslærernes Forum 2019

Har du også overvejet følgende oplevelser:

Kontakt os med spørgsmål, bestillinger eller andet