Legekultur i indskolingen

- Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger

Giv indskolingens lærere og pædagoger stærkere kompetencer i leg. Igennem forløbet får de både konkrete værktøjer til igangsætning af leg og en større viden om legens vigtighed og væsentlige rolle i børns sociale udvikling.

Erfaring og Viden

I vores kompetenceudviklingsforløb klædes skolens lærere og pædagoger på til at facilitere og inspirere elever til leg i undervisning såvel som i frikvartererne. Personalet får både et konkret legerepertoire og opnår praktisk erfaring med igangsætning af leg. Desuden er en væsentlig del af kursusforløbet at give personalet en større forståelse for vigtigheden af legekultur i indskolingen i form af organiseret såvel som fri leg, og hvordan leg bidrager til børnenes sociale udvikling. 

Udgangspunkt i praksis

Har du også overvejet følgende:

Kontakt os med spørgsmål, bestillinger eller andet