Gerlev Idrætshøjskole og Center for Leg & Bevægelse søger erfaren projektleder til landsdækkende indsats for Legekultur

Gerlev Idrætshøjskole og Center for Leg & Bevægelse er et kraftcenter for legekultur, som gennem knap 40 år har beskæftiget sig med fysisk aktiv leg i forskning og i praksis. Gerlev er både idrætshøjskole med fokus på bæredygtig dannelse og krops- og bevægelseskultur og samtidig formidlings-, projekt- og videncenter for leg.

Gerlev Center for Leg & Bevægelse formidler viden og erfaring med leg til både virksomheder, skoler, institutioner og private, og vi gør det i mange formater lige fra store, kreative forandringsprocesser til praktisk orienterede kurser og uddannelsesforløb eller rene oplevelsesarrangementer. Vi arbejder politisk for den legende og glædesfyldte bevægelse i samfundet, og vi samarbejder med fonde, kommuner og organisationer om indsatser og tiltag der styrker legekulturen landet over.

Læs mere om Gerlev Center for Leg & Bevægelse her.

Brænder du for leg og bevægelse, og vil du være med til at sætte legekultur på dagsordenen i landets kommuner?

Gerlev Center for Leg & Bevægelse tilbyder en ambitiøs og alsidig projektlederstilling for projektindsatsen Levende Legekultur på fuld tid med tiltrædelse senest den 1. april 2021. 

Levende Legekultur er en 5-årig projektindsats, som gennemføres i samarbejde med Lauritzen Fonden fra 2019 til 2023. Med udgangspunkt i fem forskellige kommuner fordelt i hele landet og via samskabelse, forskning, netværk og formidling skal indsatsen styrke legekulturen i Danmark. Levende Legekultur understøtter og faciliterer leg og aktive fællesskaber i lokalområder gennem kompetenceforløb baseret på aktionslæring i dagtilbud, folkeskoler og boligområder. 

Lokalt er målet at skabe bedre og blivende rammer for legekultur, men nationalt savner vi i den grad viden og opmærksomhed på legekulturens betydning for trivsel, dannelse og fællesskaber. Den opmærksomhed skal du som projektleder være med til at skabe. Du kommer til at stå i spidsen for et hold af dygtige undervisere og projektmedarbejdere, og du skal samarbejde tæt med både ledelsen på Gerlev og samarbejdspartnere i kommunerne, på DPU og i Lauritzen Fonden.

Læs meget mere om projektindsatsen på www.levendelegekultur.dk

Projektlederens vigtigste arbejdsopgaver:

 • Projektledelse af den samlede indsats – herunder ansvar for både den projektmæssige implementering og opnåelse af milepæle og mål samt planlægning og budgetstyring.
 • Det operative ansvar for at gennemføre og videreudvikle projektindsatsen Levende Legekultur.
 • Koordinering af Gerlevs Levende Legekultur besætning bestående af tre projektmedarbejdere foruden en række løst ansatte instruktører.
 • Tæt samarbejde med Gerlevs kommunikationsafdeling omkring formidling på adskillige platforme, herunder video og podcast.
 • Koordinering af formidlings-, netværks- og konferenceaktiviteter.
 • Videreudvikling, implementering og formidling af indsatsens metoder, modeller og redskaber.
 • Inddragelse, kommunikation og samskabelse med indsatsens samarbejdspartnere: skole- og dagtilbudsledere og kommunale konsulenter samt de primære målgrupper: lærere, pædagoger og boligsociale medarbejdere. Hertil forskere, lokalpolitikere, kommunale direktioner, ministerier og kultur- og uddannelsesinstitutioner.
 • Opsøgende arbejde i forhold til samarbejdspartnere og aktivitetsmuligheder på alle niveauer.

Vi søger en projektleder, som

 • har solid projektledererfaring og stærke kompetencer inden for procesledelse og projektøkonomi og som er vant til at koordinere team-indsatser
 • forstår og trives med samskabelse og uformel, inspirerende projektledelse
 • har særdeles stærke samarbejdsevner
 • er ambitiøs i forhold til at skabe positiv forandring i sin omverden
 • kan bevare overblikket og holde kursen – også når jorden ryster fx under en pandemi
 • har en relevant faglig baggrund eller tilsvarende kvalifikationer inden for idræt, pædagogik, børnekultur eller andre tilgange til leg, fællesskab og dannelse.
 • skaber relationer og meget gerne kommer med et netværk inden for børne- og ungeområdet, uddannelse og forskning, NGO eller offentlig administration
 • er fleksibel i forhold til vekslende arbejdsintensitet og trives med både projektafvikling i felten og administration på kontor
 • har en høj arbejdsmoral, masser af initiativ og naturlig autoritet.

Gerlev Center for Leg & Bevægelse tilbyder

 • førersædet i en fantastisk, fuldt finansieret, vanvittigt ambitiøs projektindsats med solid organisatorisk og ledelsesmæssig opbakning
 • mulighed for at arbejde professionelt med legekultur som tilgang til trivsel, fællesskab og dannelse – gode børne- og ungeliv
 • mulighed for at skabe forandring i retning af mere leg, større kreativitet, bedre bevægelse og stærkere fællesskaber – som svar på tidens udfordringer med ensomhed, mistrivsel og ulighed blandt børn og unge
 • mulighed for at samskabe og formidle helt ny viden omkring legekultur
 • masser af udfordringer, udviklingsmuligheder og stor medindflydelse
 • engagerede kollegaer både på Gerlev Idrætshøjskole og Gerlev Center for Leg & Bevægelse
 • en usædvanlig og levende arbejdsplads, med uformel tone, fleksibilitet og masser af fællesskab.

Ansættelselsesvilkår

Projektlederstilling på fuld tid.
Tiltrædelse snarest muligt – senest per den 1. april.
Løn og pension i henhold til FFDs (højskolernes) løntabel.

Ansættelsessted:
Gerlev Idrætshøjskole og Center for Leg & Bevægelse, Skælskør Landevej 28, 4200 Slagelse

Arbejdssted:
Kontorplads på Gerlev og i København. Påregn en del rejseaktivitet og arbejde i samarbejdskommunerne Esbjerg, Helsingør, Aalborg, Slagelse og Køge.

Ansøgning:
Send ansøgning og CV til rasmus@gerlev.dk
Ansøgningsfrist søndag den 21. februar
Første samtale den 24.-25. februar

For yderligere oplysninger

Kontakt Rasmus Elmquist Casper, centerchef, Gerlev Center for Leg & Bevægelse
Mobil: +45 21 63 20 48 
Mail: rasmus@gerlev.dk

Kontakt os med spørgsmål, bestillinger eller andet