June 28, 2022

Modet til at stå frem som legende voksen

Gerlev Center for Leg & Bevægelse er ved at afslutte et projekt med at uddanne pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver i Lyngby-Tårbæk Kommune. Der er tale om i alt syv institutioner, som er med i Netværket Virum/Sorgenfri. 

De økonomiske midler er stillet til rådighed af kommunen, men det er netværket af pædagogiske leder, som har valgt Gerlev Center for Leg & Bevægelse som leverandør af kurser i leg.

Det er kulturen, som giver legen form og indhold

Mennesker har et instinkt for at lege – men det er kulturen, som giver legen form og indhold.

Som læser vil du måske undre dig. For kan børn i vuggestue og børnehave ikke bare lege af sig selv? Jo, det gør børn i høj grad, men de trænger også til inspiration, hvis deres leg skal udvikle sig.

I vuggestuer og børnehaver er børn primært sammen med børn på samme alder som dem selv, så hvor skal inspirationen og udviklingen komme fra? Hvor er de store børn? Hvor er rollemodellerne?

Kulturen for leg er presset

Men det er vel heller ikke så svært for pædagoger at lege og være rollemodeller. De skal bare lege som de dengang, de var børn? Men.

For det første er det længe siden, at de voksne legede selv. 

For det andet er kulturen for at lege under pres og har været det i et par generationer nu. Yngre pædagoger kan ikke bare trække lege op af “erindringens store brønd”. 

For det tredje er pædagogernes uddannelse i musik, kreative og kropslige fag reduceret voldsomt i timetallet. Der er ikke ret meget tid til at udvikle disse vigtige pædagogiske kompetencer på professionsuddannelserne.

For det fjerde har mange faktisk svært ved at stå frem – og man føler sig lidt fjollet og akavet eller barnlig, når man skal formidle leg.

Derfor bygger kurserne fra Gerlev dels på en grundig indførsel i mange typer af lege, som er egnet for vuggestue- og børnehavebørn, dels på en forståelse for legens pædagogik og endelig sker der en løbende udvikling af pædagogernes “Legemod”.

Mod på at lege

Netop pædagogernes eget mod på at lege var på dagsorden, da Gerlev mødte 98 pædagoger fra Netværket Virum/Sorgenfri. Det var efter lukketid, og der var ingen børn på legepladsen. Nu handlede det om de voksne. Over tre timer arbejdede pædagogerne sig gennem øvelser i par og mindre grupper. Dette omkring deres egne erfaringer med god formidling af lege, hvornår det var vigtigt at voksne stod frem med leg og den enkelte pædagogs legemod. 

Aftenen sluttede med at pædagogerne, sammen med deres daglige kollegaer, lagde en helt konkret plan for hvilke lege, de ville formidle til børnene, og hvornår legene skulle ske.

Efter denne aften har underviserne fra Center for Leg & Bevægelse Heidi Maiko og Lars Hazelton de bedste forventninger for fremtiden for lege i de syv vuggestuer og børnehaver.

Kontakt os med spørgsmål, bestillinger eller andet