Levende Legekultur

- sammen styrker vi legekulturen i Danmark

Formål

Levende Legekultur er en stor, fem-årig indsats som realiseres med støtte fra Lauritzen Fonden. Med udgangspunkt i samarbejde med fem danske kommuner skal legekulturen styrkes i Danmark. Levende Legekultur gennemfører kompetenceforløb omkring at facilitere og understøtte aktiv leg i daginstitutioner, grundskolen og boligområder. Målet er at skabe bedre og blivende rammer for en dynamisk og lyslevende legekultur.

Målgruppe

Indsatsen fokuserer på to hovedområder, som handler dels om at skabe bedre kendskab til legekultur, dels at forbedre rammerne for at legekulturen kan leve dynamisk.

Børns mulighed for leg kompliceres i dag af mange faktorer, men er især udfordret af nutidens hverdagsstruktur med lange dage i institutioner og heldagsskoler, hvor børnenes tid i høj grad organiseres af voksne. Det begrænser nemlig børnenes mulighed for selv at udforske, opfinde og overlevere legekultur, børnene imellem. Desuden føler mange voksne selv at de har et begrænset kendskab til lege, hvilket gør at mange ikke føler sig trygge eller kompetente nok til selv at igangsætte og inspirere børnene til legende aktiviteter. Derfor har indsatsen fokus på at afhjælpe disse udfordringer som legekulturen i dag står over for:

  • Vi gennemfører kompetenceudviklingsforløb for lærere, pædagoger og lokale kræfter, som ruster dem til at igangsætte, understøtte og inspirere til legende aktiviteter.
  • Vi hjælper med at skabe strukturelle rammer der muliggør og understøtter en levende legekultur, både kommunalt og i den enkelte institution/skole.

Aktiviteter

Indsatsen tilbyder en række forskellige kompetenceudviklingsforløb for både dagtilbud, skoler, boligområder, fritidsliv, m.m., herunder:

  • Leg i dagtilbud (2-6 år)
  • Leg i indskoling
  • Legeagentuddannelser
  • Movement Culture – legende bevægelsesglæde for unge

Aktiviteterne i de enkelte kommuner udvælges, sammensættes og tilpasses i samarbejde med de involverede parter.

Desuden er der et forskningsarbejde tilknyttet Levende Legekultur, som først og fremmest foregår i forskningscirkler. Forskningscirkler er et samarbejde mellem forsker og praktikere som uddannes i vores forløb, og målet er at skabe et møde mellem forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden. Her deles erfaringer, idéer og ny viden, som herigennem kan overføres til de enkelte deltageres egen institution.

Periode

Indsatsen foregår i over en periode på 5 år (2019-2023), hvor vi er i de enkelte kommuner i 3 år ad gangen. I 2019 indledte vi det treårige forløb i Esbjerg og Helsingør Kommune, og i 2020 indledes samarbejdet med Slagelse Kommune. Aalborg Kommune er med i indsatsen fra 2021, og flere kommer til.

Kontakt os for at høre mere om indsatsen eller læs videre på indsatsens hjemmeside herunder.

no-profile-picture-icon-13

Projektleder

Frank Ytting Lambert

frank@gerlev.dk

+45 54 58 61 71

læs mere på:

Kontakt os med spørgsmål, bestillinger eller andet