Legeskibet (2015-2019)

- Legeglæde i de danske havnebyer

Præsentation

Legeskibet blev til i samarbejde mellem Gerlev og Lauritzen Fonden, som tilbage i 2015 bevilgede 16 mio. kr. til projektet. Fra 2015 til 2018 sejlede Legeskibet fire lange togter og besøgte i alt 56 forskellige danske havnebyer 90 gange med tre af landets smukkeste skonnerter. Projektet blev afsluttet med udgivelsen af bogen om Legeskibet  i 2019, som gennem en række nedslag, interviews og vigtige pointer fortæller historien om en lang, fantastisk færd for leg, fællesskab og dannelse.

Formål

Projektet havde et tredelt formål:

  • At illustrere det kolossale potentiale for fællesskabsstyrkende og sundhedsfremmende aktiviteter i Danmarks blå byrum.
  • Via konceptet maritim playbuilding at facilitere opstart eller
    videreudvikling af processer som leder direkte til realisering af dette
    potentiale i kraft af engagerede netværk på tværs af havnebyernes
    interessenter.
  • At støtte og styrke de igangsatte processer på baggrund af højt kvalificeret fagligt input både fra Gerlev og CISC (SDU) samt eksterne konsulenter.

Legeskibet besøger stadig udvalgte havnebyer i vores samarbejdskommuner i forbindelse med indsatsen Levende Legekultur (2019-2023).

aktiviteter

Skoleforløb
Legeskibet tilbyder undervisning i leg og bevægelse. Forløbet er som udgangspunkt tilrettelagt som klasseundervisning for to klasser ad gangen i tre dobbeltlektioner på alle hverdage. Det vil sige, at op til 6 skoleklasser kan besøge Legeskibet om dagen.
Aspirantkursus
Legeskibet tilbyder aspirantkursus for op til 32 skoleelever udvalgt på tværs af værtsbyens skoler. 
Design & Leg
Legeskibet arbejder med børne- og ungeinddragelse i forbindelse med udvikling af områder ved og omkring byens havn.
Visionssejlads
Legeskibets langsigtede arbejde omkring forandring af Danmarks blå byrum tager afsæt i visionssejladser. Visionssejladserne skal skabe en positive ramme for udviklingsprocesser i forhold til en fælles fremtid, vision og strategi for havnebyerne. 
Legeskibets Store legedag
Legeskibets Store legedag byder på masser af lege og aktiviteter for alle aldre. Der kan være dage med fast program sammensæt af fælleslege, workshops samt samarbejde med lokale i forbindelse med opvisninger, kunstneriske eller faglige indlæg samt musikarrangement med lokale bands.

SAMSUNG CSC

Kontakt

Gerlev Center for Leg og Bevægelse

info@centerforleg.dk

+45 58 58 40 65


læs meget mere på:

Kontakt os med spørgsmål, bestillinger eller andet