Kontakt

Bestil et arrangement eller kontakt os med spørgsmål ved at ringe eller skrive til os via kontaktoplysningerne nederst på siden. Du kan også tage direkte kontakt til en af os i Gerlev Center for Leg & Bevægelse ved at bruge vores kontaktoplysninger herunder.

Lars2

Projektleder & underviser

Lars Hazelton

hazelton@gerlev.dk

+45 27 27 46 20

Frank

Projektleder & underviser

Frank Ytting Lambert

frank@gerlev.dk

+45 54 58 61 71

Trine2

Projektleder & Underviser

Trine Jandorf

trine@gerlev.dk

+45 30 22 19 94

Redigeret2

Projektleder & underviser

Heidi Maiko

heidi.maiko@gerlev.dk

+45 24 87 18 84

Nikolaj2

Underviser

Nikolaj Nilsson

nikolaj@gerlev.dk

+45 51 90 69 39

Læs om vores projektindsatser:

Leg og Fællesskab i en Coronatid

Leg & Fællesskab i en Coronatid er et Projekt med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens ”Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen”, som Gerlev Center for Leg & Bevægelse drev i perioden august-december 2020 plus en forlængelse pga. anden bølge af covid-19 til 30. juni 2021. Projektet udviklede en række små HandiLege og spil, til de mindre fællesskaber, som man lever i under en nedlukning. Men det er også aktiviteter til en almindelig hverdag, når man er et par stykker, der vil hygge sig sammen.

Læs mere

Levende Legekultur

Levende Legekultur er en 5-årig indsats der har til formål at styrke legekulturen i fem samarbejdskommuner fordelt over hele Danmark. Med den længerevarende indsats er der mulighed for at uddanne lærere, pædagoger, lokale ildsjæle m.fl. med tilbagevendende kursusforløb over en periode på 3 år, hvilket sikrer at legekompetencerne også medfører en reel forankring og forandring.

Læs mere

Handileg

Et samarbejde om leg for mennesker med udviklingshæmning i 6 danske kommuner. De ansatte og frivillige uddannes sammen med brugerne til at stå for legende aktiviteter. Formået er at øge livskvaliteten med det brugerinddragende aktivitets- og kursusforløb og påvise, at legens store potentiale som et pædagogisk og socialt redskab i det kommunale sociale- og sundhedsmæssige arbejde.

Læs mere

Legeskibet

Legeskibet i Helsingør

Legeskibet sejlede rundt i til mere end 50 forskellige danske havnebyer i årene 2015-2018 for at sprede legeglæde blandt borgerne, og inspirerere lokale beslutningstagere til hvordan man kan indrette havnebyrummet så det invitererer til fysisk aktiv leg og samvær. Legeskibet sejler videre i særligt udvalgte perioder som en del af indsatsen Levende Legekultur.

Læs mere

Drømmeskibet

På M/S Museet for Søfart blev Drømmeskibet etableret i 2018 som et maritimt legeunivers, udviklet på baggrund af de bedste erfaringer fra Legeskibet og Gerlev Center for Leg & Bevægelse. Her kan børn og deres voksne i alle aldre lege sammen og blive klogere på den maritime verden gennem levende og legende museumsformidling.

Læs mere

Kamp og kultur

Gerlevs center for Kamp & Kultur arbejder med udvikling af børn og unges fysiske kampe i spændingsfeltet mellem kampkunst, kampleg og movement culture. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til kampens dannende kvaliteter, og vi tilbyder kurser, oplæg og uddannelsesforløb for alle, der arbejder med bevægelse, idræt og pædagogik.

Læs mere

Byens Leg

Byens Leg (2012-2015) havde til formål at få Danmark til at genopdage legen som en fælles fysisk aktivitet. I løbet af de 4 år blev der etableret partnerskaber i mere end 25 kommuner over hele Danmark, med aktiviteter og kurser i byrummet, boligområder, dagtilbud, skoler, m.m. Mere end 200 unge, voksne, frivillige og professionelle har deltaget i kurset.

Læs mere

Kontakt os med spørgsmål, bestillinger eller andet