Forskning og viden

I Gerlev Center for Leg & Bevægelse har vi i knap fire årtier beskæftiget os med leg i både forskning og i praksis. Vi samarbejder med mange partnere, herunder flere af landets universiteter, om at skabe ny viden om leg og sætte fokus på hvad legen gør ved os – som mennesker og som samfund. Vores forskning er stærkt forankret i vores praktiske legevirke, særligt gennem vores projekter og indsatser.

Nyere Publikationer:

I en ny forskningsbaseret undersøgelse af Drømmeskibet på M/S Museet for Søfart i Helsingør stilles der skarpt på det legende samvær og de generationsmøder, det maritime oplevelsesunivers har skabt rum for. Der er tale om en etnografisk undersøgelse udarbejdet af legeforsker og ph.d. Lise Specht Petersen, som er udarbejdet ved Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (2017-2018) og ved Gerlev Center for Leg og Bevægelse (2019-2020).

Begrebet legende museumsformidling er en passende betegnelse for, hvad Drømmeskibet på Museet for Søfart er og kan. På den ene side ”lærer de legende noget om søfart, når de leger på Drømmeskibet”, som medarbejderne udtrykker det. Museet for Søfart har gjort sig mange erfaringer undervejs i udviklingen af Drømmeskibet, som kan være et godt afsæt for andre museer og kulturinstitutioner, der vil kaste sig ud i nytænkende projekter, hvor leg og museumsformidling går hånd i hånd. Det er i høj grad mødet mellem forskellige perspektiver på leg, arkitektur, maritim kultur og metoder til formidling af søfartens historie, der har kvalificeret det samlede projekt. Det har ikke været et spørgsmål om enten at lave en god legeplads eller et spørgsmål om at lave et helt autentisk maritimt oplevelsesunivers. Det var snarere et spørgsmål om et både og – på en gang.

Læs et resume (6 sider – pdf)

Download hele rapporten (pdf)

Lise Specht Petersen; En forskningsbaseret undersøgelse af leg og samvær i det maritime oplevelsesunivers på Museet for Søfart i Helsingør. Movements 2020:5 (pdf)

Rapport om projekt LEGESKIBET:  Movements, 2019:7 (pdf)

Lise Specht Petersen; Legeskibet – en forskningsbaseret evaluering. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, Odense 2019.

En artikel om at få legen til at bevæge sig fra Gerlev ud til institutioner og aktivitetscentre for mennesker med handicap gennem projektet HandiLeg – og fra idé til forankret kultur.

Læs artiklen her

Maja Ahler: Lars Legemester & HandiLeg. Movements 2013:12. Odense: Center for Handicap og Bevægelses-fremme, 2013.

 

Igangværende undersøgelser:

Som en del af indsatsen Levende Legekultur (2019-2023) er der etableret forskningscirkler i samarbejdskommunerne, under ledelse af legeforsker og ph.d. Ditte Winther-Lindqvist fra DPU.

Forskningscirkler er et samarbejde mellem forsker og praktikere og har som mål at skabe et møde mellem forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden. Forskningstilgangen har rødder i aktionsforskning og skaber et rum for refleksion over praksis med henblik på at udvikle medlemmerne og deres institutions arbejdstilgange for at styrke legekulturen.

I forskningscirklerne får medlemmerne mulighed for i fællesskab at reflektere over egen praksis og de udfordringer, som de oplever i deres hverdag. Medlemmer deler erfaringer, idéer, ny viden og har samtidig ansvar for videreføre viden til egen institution. Arbejdet skal give inspiration til hvert medlem og sprede ringe i vandet så kollegaer også får gavn af viden fra forskningscirklen.

Cirklens arbejde udmunder i en række formidlende aktiviteter og publikationer, herunder en håndbog eller drejebog for erfaringerne med at styrke en levende legekultur.

  Læs mere om forskningscirklerne på www.levendelegekultur.dk

Igangværende undersøgelse af projekt HandiLeg – leg for mennesker med udviklingshandicap. Forventes udgivet ultimo 2020.

Vi opdaterer i øjeblikket denne side, og flere publikationer og undersøgelser vil blive tilføjet snart.

Læs om vores projektindsatser:

Levende Legekultur

Levende Legekultur er en 5-årig indsats der har til formål at styrke legekulturen i fem samarbejdskommuner fordelt over hele Danmark. Med den længerevarende indsats er der mulighed for at uddanne lærere, pædagoger, lokale ildsjæle m.fl. med tilbagevendende kursusforløb over en periode på 3 år, hvilket sikrer at legekompetencerne også medfører en reel forankring og forandring.

Læs mere

Handileg

Et samarbejde om leg for mennesker med udviklingshæmning i 6 danske kommuner. Det er de ansatte og frivillige, som sammen med brugerne uddannes til at stå for de legende aktiviteter. Formået er at øge livskvaliteten med det brugerinddragende aktivitets- og kursusforløb og påvise, at legen har et stort potentiale som et pædagogisk og socialt redskab i det kommunale professionelle og frivillige sociale- og sundhedsmæssige arbejde.

Læs mere

Legeskibet

Legeskibet i Helsingør

Legeskibet sejlede rundt i til mere end 50 forskellige danske havnebyer i årene 2015-2018 for at sprede legeglæde blandt borgerne, og inspirerere lokale beslutningstagere til hvordan man kan indrette havnebyrummet så det invitererer til fysisk aktiv leg og samvær. Legeskibet sejler videre i særligt udvalgte perioder som en del af indsatsen Levende Legekultur.

Læs mere

Drømmeskibet

På M/S Museet for Søfart blev Drømmeskibet etableret i 2018 som et maritimt legeunivers, udviklet på baggrund af de bedste erfaringer fra Legeskibet og Gerlev Center for Leg & Bevægelse. Her kan børn og deres voksne i alle aldre lege sammen og blive klogere på den maritime verden gennem levende og legende museumsformidling. Bliv kaptajn for en dag og styr for fuld kraft mod Nord, Syd, Øst og Vest med gyngende grund under fødderne, eller besøg sømandsværkstedet og bliv en ægte sømand.

Læs mere

Kamp og kultur

Gerlevs center for Kamp & Kultur arbejder med udvikling af børn og unges fysiske kampe i spændingsfeltet mellem kampkunst, kampleg og movement culture. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til kampens dannende kvaliteter, og vi tilbyder kurser, oplæg og uddannelsesforløb for alle, der arbejder med bevægelse, idræt og pædagogik.

Læs mere

Byens Leg

Byens Leg (2012-2015) havde til formål at få Danmark til at genopdage legen som en fælles fysisk aktivitet. I løbet af de 4 år blev der etableret partnerskaber i mere end 30 byer og 25 kommuner over hele Danmark, med aktiviteter og kurser i byrummet, boligområder, dagtilbud, skoler, m.m. Mere end 200 unge, voksne, frivillige og professionelle har deltaget i kurset med henblik på at skabe glæde ved leg og bevægelse hos børn, unge og voksne.

Læs mere

Kontakt os med spørgsmål, bestillinger eller andet