Forskning og viden

I Gerlev Center for Leg & Bevægelse har vi i knap fire årtier beskæftiget os med leg i både forskning og i praksis. Vi samarbejder med mange partnere, herunder flere af landets universiteter, om at skabe ny viden om leg og sætte fokus på hvad legen gør ved os – som mennesker og som samfund. Vores forskning er stærkt forankret i vores praktiske legevirke, særligt gennem vores projekter og indsatser.

Nyere publikationer:

Projekt HandiLeg er udviklet på Center for Leg og Bevægelse ved Gerlev Idrætshøjskole.
HandiLeg er rettet mod mennesker med fysiske og psykiske udviklingshandicap og bygger på mange års erfaring. Projekt HandiLeg (2018-2021) er støttet af Trygfonden. Formålet er at implementere og forankre HandiLeg som en pædagogisk metode, der fremmer social og fysisk aktivitet i hverdagslivet for mennesker med udviklingshandicap på bosteder, institutioner, arbejdspladser og dag- og aktivitetscentre samt i foreninger og klubber m.v. i danske kommuner. I projekt HandiLeg deltager mere end tredive steder fra syv kommuner i Danmarks fem regioner. Samlet set er 140 borger og 60 medarbejdere blevet uddannet til instruktører i HandiLeg i løbet af projektperioden.

De overordnede formål med denne forskningsbaserede undersøgelse er:

1) at undersøge implementeringen af HandiLeg i forhold til indsatsens organisering og ‘markarbejderens’ kompetencer og holdninger til indsatsen, og
2) at belyse, hvilken betydning HandiLeg har for mennesker med udviklingshandicap.

Læs rapporten her (pdf)

Følgebrev til undersøgelsen af projekt HandiLeg (pdf – 3 sider)

Lise Specht Petersen; HandiLeg – en etnografisk undersøgelse af projekt HandiLeg for mennesker med udviklingshandicap. Movements, 2020:7.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund.

I en ny forskningsbaseret undersøgelse af Drømmeskibet på M/S Museet for Søfart i Helsingør stilles der skarpt på det legende samvær og de generationsmøder, det maritime oplevelsesunivers har skabt rum for. Der er tale om en etnografisk undersøgelse udarbejdet af legeforsker og ph.d. Lise Specht Petersen, som er udarbejdet ved Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (2017-2018) og ved Gerlev Center for Leg og Bevægelse (2019-2020).

Begrebet legende museumsformidling er en passende betegnelse for, hvad Drømmeskibet på Museet for Søfart er og kan. På den ene side ”lærer de legende noget om søfart, når de leger på Drømmeskibet”, som medarbejderne udtrykker det. Museet for Søfart har gjort sig mange erfaringer undervejs i udviklingen af Drømmeskibet, som kan være et godt afsæt for andre museer og kulturinstitutioner, der vil kaste sig ud i nytænkende projekter, hvor leg og museumsformidling går hånd i hånd. Det er i høj grad mødet mellem forskellige perspektiver på leg, arkitektur, maritim kultur og metoder til formidling af søfartens historie, der har kvalificeret det samlede projekt. Det har ikke været et spørgsmål om enten at lave en god legeplads eller et spørgsmål om at lave et helt autentisk maritimt oplevelsesunivers. Det var snarere et spørgsmål om et både og – på en gang.

Læs et resume (6 sider – pdf)

Download hele rapporten (pdf)

Lise Specht Petersen; En forskningsbaseret undersøgelse af leg og samvær i det maritime oplevelsesunivers på Museet for Søfart i Helsingør. Movements 2020:5 (pdf)

Rapport om projekt LEGESKIBET:  Movements, 2019:7 (pdf)

Lise Specht Petersen; Legeskibet – en forskningsbaseret evaluering. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, Odense 2019.

En artikel om at få legen til at bevæge sig fra Gerlev ud til institutioner og aktivitetscentre for mennesker med handicap gennem projektet HandiLeg – og fra idé til forankret kultur.

Læs artiklen her

Maja Ahler: Lars Legemester & HandiLeg. Movements 2013:12. Odense: Center for Handicap og Bevægelses-fremme, 2013.

 

Igangværende undersøgelser:

Som en del af indsatsen Levende Legekultur (2019-2023) er der etableret forskningscirkler i samarbejdskommunerne, under ledelse af legeforsker og ph.d. Ditte Winther-Lindqvist fra DPU.

Forskningscirkler er et samarbejde mellem forsker og praktikere og har som mål at skabe et møde mellem forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden. Forskningstilgangen har rødder i aktionsforskning og skaber et rum for refleksion over praksis med henblik på at udvikle medlemmerne og deres institutions arbejdstilgange for at styrke legekulturen.

I forskningscirklerne får medlemmerne mulighed for i fællesskab at reflektere over egen praksis og de udfordringer, som de oplever i deres hverdag. Medlemmer deler erfaringer, idéer, ny viden og har samtidig ansvar for videreføre viden til egen institution. Arbejdet skal give inspiration til hvert medlem og sprede ringe i vandet så kollegaer også får gavn af viden fra forskningscirklen.

Cirklens arbejde udmunder i en række formidlende aktiviteter og publikationer, herunder en håndbog eller drejebog for erfaringerne med at styrke en levende legekultur.

  Læs mere om forskningscirklerne på www.levendelegekultur.dk

Andre publikationer fra GCLB:

Bogen om Handileg
Bogen om Legeskibet
12 familielege

Vi opdaterer i øjeblikket denne side, og flere undersøgelser og publikationer vil blive tilføjet snart.

Læs om vores projektindsatser:

Leg og Fællesskab i en Coronatid

Leg & Fællesskab i en Coronatid er et Projekt med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens ”Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen”, som Gerlev Center for Leg & Bevægelse drev i perioden august-december 2020 plus en forlængelse pga. anden bølge af covid-19 til 30. juni 2021. Projektet udviklede en række små HandiLege og spil, til de mindre fællesskaber, som man lever i under en nedlukning. Men det er også aktiviteter til en almindelig hverdag, når man er et par stykker, der vil hygge sig sammen.

Læs mere

Levende Legekultur

Levende Legekultur er en 5-årig indsats der har til formål at styrke legekulturen i fem samarbejdskommuner fordelt over hele Danmark. Med den længerevarende indsats er der mulighed for at uddanne lærere, pædagoger, lokale ildsjæle m.fl. med tilbagevendende kursusforløb over en periode på 3 år, hvilket sikrer at legekompetencerne også medfører en reel forankring og forandring.

Læs mere

Handileg

Et samarbejde om leg for mennesker med udviklingshæmning i 6 danske kommuner. De ansatte og frivillige uddannes sammen med brugerne til at stå for legende aktiviteter. Formået er at øge livskvaliteten med det brugerinddragende aktivitets- og kursusforløb og påvise, at legens store potentiale som et pædagogisk og socialt redskab i det kommunale sociale- og sundhedsmæssige arbejde.

Læs mere

Legeskibet

Legeskibet i Helsingør

Legeskibet sejlede rundt i til mere end 50 forskellige danske havnebyer i årene 2015-2018 for at sprede legeglæde blandt borgerne, og inspirerere lokale beslutningstagere til hvordan man kan indrette havnebyrummet så det invitererer til fysisk aktiv leg og samvær. Legeskibet sejler videre i særligt udvalgte perioder som en del af indsatsen Levende Legekultur.

Læs mere

Drømmeskibet

På M/S Museet for Søfart blev Drømmeskibet etableret i 2018 som et maritimt legeunivers, udviklet på baggrund af de bedste erfaringer fra Legeskibet og Gerlev Center for Leg & Bevægelse. Her kan børn og deres voksne i alle aldre lege sammen og blive klogere på den maritime verden gennem levende og legende museumsformidling.

Læs mere

Kamp og kultur

Gerlevs center for Kamp & Kultur arbejder med udvikling af børn og unges fysiske kampe i spændingsfeltet mellem kampkunst, kampleg og movement culture. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til kampens dannende kvaliteter, og vi tilbyder kurser, oplæg og uddannelsesforløb for alle, der arbejder med bevægelse, idræt og pædagogik.

Læs mere

Byens Leg

Byens Leg (2012-2015) havde til formål at få Danmark til at genopdage legen som en fælles fysisk aktivitet. I løbet af de 4 år blev der etableret partnerskaber i mere end 25 kommuner over hele Danmark, med aktiviteter og kurser i byrummet, boligområder, dagtilbud, skoler, m.m. Mere end 200 unge, voksne, frivillige og professionelle har deltaget i kurset.

Læs mere

Kontakt os med spørgsmål, bestillinger eller andet